Update: 27/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Tài Liệu Liên Quan
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế bìa tất cả các loại của tổ chức (ví dụ như các doanh nghiệp thương mại của chính phủ
các cơ quan tổ chức phi lợi nhuận). Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định các yêu cầu lập,
thực hiện hành, giám sát xem xét, duy trì và cải thiện một tài liệu trong HÀNG,
bối cảnh của việc của tổ chức tổng số kinh doanh rủi ro. Nó chỉ yêu cầu về việc thực hiện an ninh
điều khiển tùy theo nhu cầu của các tổ chức cá nhân hoặc bộ phận của chúng.
Các chủ nghĩa là thiết kế để đảm bảo các lựa chọn của đầy đủ và tương xứng kiểm soát an ninh bảo vệ
thông tin tài sản và cho sự tự tin để bên quan tâm.

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page