Thông Tin Chung
Phạm vi

Mục đích của việc này tiêu Chuẩn Quốc tế là cung cấp một phương pháp để xác định mực ảnh suất của mực-có đạn (tức là hợp mực và mực mà không hợp đầu in) cho màu in ảnh với màu sắc phun máy và bị đa chức năng chứa máy in thành phần. Mực mang xác định trên một máy in, người mẫu giấy và mực cấu hình được không áp dụng cho một máy in người mẫu hay mực cấu hình thậm chí nếu mực máy bay phản lực hộp được sử dụng trong kiểm tra đều giống nhau.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định sau đây:
• kiểm tra phương pháp mà nhà sản xuất, kiểm tra phòng thí nghiệm, etc. sử dụng để xác định mực ảnh mang lại;
• những phương pháp để xác định tuyên bố hình ảnh mang lại giá trị từ kết quả kiểm tra, và
• thích hợp các phương pháp của mô tả hình ảnh mang lại mực trong tài liệu cung cấp cho khách hàng của nhà sản xuất.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế này chỉ dành cho những quyết định của mực ảnh mang lại. Không có tuyên bố khác có thể được làm từ này thử nghiệm về chất lượng tin etc.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế có thể được sử dụng để xác định năng suất của mực nào đó được sử dụng trong in của ảnh kiểm tra thấy tiêu chuẩn TRUYỀN 29103.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là không để sử dụng với máy in có tối thiểu có thể in được kích thước bằng hoặc lớn hơn A3. Này tiêu Chuẩn Quốc tế này không dùng để đo năng suất của ảnh in trên giấy kích thước lớn hơn 4 x 6, L hoặc 6. Ngoài ra, này tiêu Chuẩn Quốc tế là không để sử dụng với máy in công nghiệp hay điểm bán máy in. Nó chỉ áp dụng máy tính hệ thống in ấn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI