Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 29142 thiết lập các sản phẩm và gói dán nhãn, và liên quan báo cáo quy định cho mực và mực được sử dụng trong in các thiết bị có một đầu vào kỹ thuật số in đường, bao gồm cả đa chức năng thiết bị. Phần này của tiêu chuẩn IEC 29142 là dành cho các thiết bị được sử dụng trong văn phòng môi trường.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 29142 xác định yêu cầu thông tin cho các mực đặc tài liệu trên đóng gói và cartridges, và trong báo cáo.
Các nhãn, thông báo, và báo cáo thành lập ở đây đều được xác định theo các điều khoản, biểu tượng, ký hiệu và khuôn khổ của tiêu chuẩn IEC 29142-1. Mực đặc tính bài kiểm tra xác định báo cáo kiểm tra thông tin của các nhãn, thông báo, và báo cáo thành lập ở đây là tiêu chuẩn hoặc quy định trong bộ phận của những tiêu chuẩn IEC 29142 loạt.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI