Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định thiết kế và sử dụng các RFID Biểu: dễ xác định hình ảnh hướng dẫn đó thấy sự hiện diện của tần số radio (RFID). Nó không có địa chỉ vị trí của RFID Biểu tượng trên một nhãn. Vị trí cụ thể yêu cầu được bên trái đến ứng dụng chuẩn phát triển.
Nó cũng chỉ định lạ, Chỉ số đó có thể là bao gồm trong RFID Biểu tượng và có địa chỉ phức tạp thêm bởi loạt của label (tần số giao thức và dữ liệu cấu trúc). RFID Chỉ là một nhân vật mã cung cấp thông tin cụ thể về tuân thủ loại và thẩm vấn. Đọc thành công của label yêu cầu kiến thức của các tần số giao cấu trúc dữ liệu và cung cấp thông tin RFID Chỉ số.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI