Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 29167 xác định mật suite dành cho HIỆN tại-80 cho các tiêu chuẩn IEC 18000 không khí diện chuẩn cho tần số radio (RFID) các thiết bị. Mục đích của nó là cung cấp một phổ biến mật suite dành cho an ninh cho RFID thiết bị có thể được gọi cấp ủy ban cho máy diện tiêu chuẩn và áp dụng các tiêu chuẩn. HIỆN tại-80 là một đối xứng mã khối đó có thể xử lý khối dữ liệu của 64 bit, sử dụng một chìa khóa, chiều dài của 80 bits.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 29167 chỉ định một mật mã, mật cho HIỆN tại-80 cho máy diện cho RFID hệ thống. Mật mã bộ là xác định trong sự liên kết với hiện tại không khí diện.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 29167 định nghĩa khác nhau xác thực phương pháp và phương pháp của sử dụng cho các mật mã. Một Thẻ và một thẩm vấn có thể hỗ trợ, một tập hợp, hoặc tất cả các tùy chọn định, rõ ràng nói gì được hỗ trợ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO