Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 phần Này của tiêu chuẩn IEC 29168 xác định cơ chế và tiêu chuẩn được áp dụng cho các lựa chọn và chấp thuận của đối tượng nhận dạng hệ thống giải quyết (NH) hoạt động cơ quan, và bao gồm thủ tục mà các hoạt động cơ quan này là cần thiết để làm theo.
1.2 Nó cũng giải quyết bất kỳ thay đổi tương lai của các thủ tục và các thủ tục bất kỳ thay đổi của các hoạt động cơ quan.
1.3 Nó danh sách các đối tượng nhận dạng (ANH) nút mà các hoạt động cơ quan được yêu cầu phải cung cấp NH hỗ trợ.
1.4 Nó mang lại cho các cần thiết mức độ của sự hỗ trợ cho những nút.
1.5 Nó mang lại cho các thủ tục mà cấp thấp hơn nút có thể áp dụng cho CÔNG hỗ trợ (Một, hoặc lớp C), và vai trò của các cơ quan hoạt động trong việc cung cấp các mức độ của sự hỗ trợ.
1.6 Nó xác định cơ sở cho các chi phí đó có thể được áp dụng cho các mức độ của sự hỗ trợ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI