Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 29173 xác định một diện nghi thức là giữa một thiết bị điều khiển của một điện thoại di động AIDC ứng dụng nền tảng và một điện thoại di động RFID thẩm vấn trong một điện thoại di động AIDC thiết bị đầu cuối. Đó là dự định rằng đây là một phần của tiêu chuẩn IEC 29173 được thực hiện trong cả các thiết bị điều khiển của một điện thoại di động AIDC ứng dụng nền tảng và di động RFID thẩm vấn.
Theo tiêu chuẩn IEC 18000-63 loại C RFID không giao diện phần này của tiêu chuẩn IEC 29173 bao gồm:
— loại lệnh/phản ứng/thông báo, giao thông điệp và tập quán của họ,
— giao thông báo định dạng, và
— giao thông điệp trao đổi thủ tục.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI