Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một phương pháp để đo năng suất của kỹ thuật số sao chép các thiết bị và đa chức năng các thiết bị với nhau sao chế độ và một mặt ban đầu. Nó được áp dụng kỹ thuật số sao chép các thiết bị và thiết bị đa chức năng. Nó được thiết kế để được sử dụng cho trắng đen và màu sắc kỹ thuật số sao chép các thiết bị và thiết bị đa chức năng của bất kỳ cơ bản đánh dấu công nghệ. Này tiêu Chuẩn Quốc tế bao gồm hướng dẫn cho sự sáng tạo của bảng xếp hạng kiểm tra, kiểm tra thiết lập thủ tục thử nghiệm phẫu thuật, và yêu cầu báo cáo cho kỹ thuật số sao đo năng suất.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là không được thiết kế để thay thế của nhà sản xuất bình tốc độ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI