Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế địa chỉ
— yêu cầu cơ bản cho kế hoạch và thực hiện các môi trường hiệu suất, đánh giá cho hệ thống sinh trắc học dựa vào kịch bản và hoạt động kiểm tra phương pháp
— kỹ thuật để xác định, thiết lập, và đo cụ thể điều kiện để đánh giá bao gồm cả yêu cầu thiết bị,
— cầu cho thiết lập một cơ sở suất để so sánh các ảnh hưởng của các thông số môi trường,
— một kỹ thuật của các sinh trắc học đánh giá bao gồm cả yêu cầu cho kiểm tra dân số, kiểm tra các dữ liệu để hồ sơ, và kết quả kiểm tra, và
— thủ tục thực hiện các tổng thể đánh giá.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không
— xác định được thông số cần được phân tích cho một cụ thể sinh trắc học phương thức (Đây là hiện nay được bao phủ trong tiêu chuẩn IEC/TR 19795-3.),
— chỉ định yêu cầu để thực hiện một phân tích thay đổi môi trường yếu tố (Này được bao phủ bởi tiêu chuẩn IEC 19792.),
— phân loại sinh trắc học hệ thống khi suất chống lại môi trường khác nhau, hoặc
— chỉ định yêu cầu để xác định chức năng hiệu ứng của môi trường điều kiện trên thiết bị phần cứng (như ăn mòn, sự can thiệp điện vỡ, etc.) sinh trắc học của hệ thống.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI