Thông Tin Chung
Phạm vi

Dịch vụ này nghĩa là phù hợp với các Thiết Bị kiến Trúc phiên bản 1.0.
Này loại dịch vụ cho phép mô hình của ‘QosPolicyHolder’ chức năng khả năng. Các chức năng cho QosPolicyHolder vụ có thể được thực hiện bởi bất kỳ thiết bị trên các trang mạng. Các QosPolicyHolder có trách nhiệm giao thông sách giá trị cho bất cứ giao thông dòng theo yêu cầu của một tổ chức được trang mạng giao thông thường là một Việc Thể Quản lý. Giao thông sách giá trị được xác định áp dụng những quy tắc chính sách cấu hình cho các trang mạng để yêu cầu thông tin giao thông. Cấu hình và quản lý các trang mạng chính sách đã ra khỏi phạm vi trong Khối Việc với kiến trúc [Ngoài kiến Trúc] Mỗi QosPolicyHolder vụ phải được quảng cáo (CÁC phát hiện) trong nhà mạng.
Tài liệu này không địa chỉ thủ tục cuối cùng để kết thúc thiết lập của mới giao thông hoặc thu hồi của hiện tại giao thông.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO