Thông Tin Chung
Phạm vi

Thiết bị này mẫu là phù hợp với các Thiết Bị kiến Trúc, phiên Bản 1.0.
DigitalSecurityCamera: 1.0 cung cấp các chức năng sau đây:
• Cung cấp kiểm soát của cài đặt cơ bản của các hình thực tế tạo ra một phần.
• Cho phép truy cập vào hình ảnh chụp hình ảnh vẫn còn.
• Cho phép truy cập vào những hình ảnh chuyển động (video).
• Thực hiện một “quốc tịch” hành vi. Những hành động của lấy một VideoURL hoặc VideoPresentationURL không ảnh hưởng đến tài sản của trước đó, đồng thời hoặc sau đó lấy video suối và VideoPresentation Email. Điều này cho phép nhiều người Dùng kiểm Soát Điểm để nhận được hình ảnh với tính chất khác nhau mà không có sự can thiệp.
Thiết bị này mẫu không địa chỉ:
• Chức năng camera tương tự
• Pan Nghiêng Phóng các thiết bị

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI