Thông Tin Chung
Phạm vi

Dịch vụ này nghĩa là phù hợp với các Thiết Bị kiến Trúc phiên bản 1.0. Nó xác định một loại dịch vụ gọi đây là FanSpeed: 1.
FanSpeed: 1 cung cấp cho chương trình kiểm soát và tình trạng thông tin cho người hâm mộ không khí được dùng trong lò Sưởi, và thông Gió Lạnh (ĐIỀU) ứng dụng. Nó cho phép một điểm kiểm soát để điều khiển tốc độ của những người hâm mộ bởi phương tiện của một liên tục 0% để 100% biến kiểm soát. Những người hâm mộ đó đang Trên ba tốc độ (Ra/ Thấp/ Trung Cao) đáp ứng bằng bản đồ liên tục biến kiểm soát để cụ thể người bán hàng phụ thuộc vào số điểm chuyển đổi. Nó cung cấp chức năng tùy chọn cho hai hướng ngược người hâm mộ.
FanSpeed: 1 cho phép các chức năng sau đây:
• Kiểm soát tốc độ của một điều hòa, hoặc quạt thông gió.
• Đảo ngược người hâm mộ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI