Thông Tin Chung
Phạm vi

Các HVAC_ZoneThermostat được thiết kế để được một thiết bị của HVAC_System thiết bị. Bất kỳ số HVAC_ZoneThermostats có thể có trong hệ thống thiết bị.
HVAC_ZoneThermostat là một khu vực điều khiển mức độ cho hệ thống sưởi và/hoặc làm mát. Nó cung cấp các chức năng sau đây:
• Khả năng để thiết lập hoặc có được cấp khu vực và điều người hâm mộ chế độ.
• Nhiệt độ trong khu vực.
• Khu mức độ lò Sưởi và/hoặc nhiệt điểm đặt.
• Tùy chọn người hâm mộ điều khiển tốc độ.
• Khu vực tùy chọn mức độ lịch trình hàng ngày cho các sự kiện và sưởi ấm và làm mát điểm đặt.
Rắn dòng chỉ giao tiếp xúc thông Minh
Đường chấm chỉ diện và dịch vụ không thể nhìn thấy trực tiếp thông Minh

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI