Thông Tin Chung
Phạm vi

Dịch vụ này nghĩa là phù hợp với các Thiết Bị kiến Trúc phiên bản 1.0.
Này TÙY chọn dịch vụ mô tất cả lớp-3 gói dịch vụ chuyển áp dụng toàn tất cả các kết nối vụ trường hợp bình:lược đồ-dễ-cơ:bị:WANDevice
Chung Lớp 3 gói dịch vụ chuyển bao gồm cả IP / lớp-3 định tuyến dịch vụ. Tuy nhiên, bất kỳ dịch vụ như vậy được cấu hình trên mỗi kết nối dụ sở, sẽ được mô hình trong bối cảnh của việc kết nối vụ riêng của mình. Địa chỉ mạng (NAT) và Vương quốc Cụ thể IP (RSIP) là ví dụ về dịch vụ như vậy.
Dịch vụ là xác định được đưa dưới gốc thiết bị
bình:lược đồ-dễ-cơ:bị:InternetGatewayDevice

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI