Thông Tin Chung
Phạm vi

Thiết bị này mẫu là phù hợp với các Thiết Bị kiến Trúc, phiên Bản 1.0.
Tài liệu này định nghĩa yêu CẦU thiết bị GỐC
bình:lược đồ-dễ-cơ:bị:InternetGatewayDevice.
Các InternetGatewayDevice đóng gói tất cả các thiết bị và dịch vụ cho Cổng Internet thiết Bị kiểm Soát giao Thức (GEN).
Cổng Internet là một “cạnh” thiết bị kết nối giữa một khu dân cư Mạng (LAN) và các khu Vực Rộng Mạng (WAN), cung cấp kết nối với Internet. Các cổng CÓ thể được về mặt thể chất thực hiện như một chuyên dụng thiết bị độc lập hoặc mô hình như là một tập hợp các Thiết bị và dịch vụ trên một MÁY tính. Phiên bản này của các GEN không bao doanh nghiệp nhỏ mạng. Phát hiện và truy cập vào những dịch vụ này từ bên ngoài nhà mạng là không nên, trừ khi có đầy đủ chứng thực, cho phép truy cập vào điều khiển cơ chế được xây dựng vào các thiết bị, ngoài những gì đang định trong những Khối kiến trúc khuôn khổ.
Hình 1 dưới đây là một khái niệm minh họa chung Cổng Internet bị bao gồm một hoặc hơn vật lý WAN và LAN diện.
1.1 yêu Cầu cho một Internet thiết Bị Cổng
Sau danh sách các yêu cầu đã được xác định vào khả năng của một Internet Cổng đến với các thiết bị và dịch vụ theo cấp bậc cho các cổng GEN.
■ InternetGatewayDevice PHẢI hỗ trợ 1 WAN diện, nhưng CÓ thể hỗ trợ nhiều hơn một WAN diện để kết nối với Internet.
■ InternetGatewayDevice PHẢI hỗ trợ 1 LAN diện, nhưng CÓ thể hỗ trợ nhiều hơn một LAN diện để kết nối với các khu dân cư mạng.
Một thực hiện CÓ thể tổ chức những WAN diện và LAN diện (nói trên) trên cùng một mạng vật lý diện thẻ (NIC).
■ Mỗi WAN diện PHẢI hỗ trợ một kết nối Internet, nhưng đồng thời CÓ thể hỗ trợ nhiều hơn một kết nối Internet. Mỗi người trong các kết nối sẽ được mô hình như trường hợp của một vụ trong các GEN.
■ InternetGatewayDevice phải được địa chỉ IP từ các khu dân cư LAN ở tất cả thời gian để Bắt được tuân thủ. Cụ thể hơn, trong trường hợp của cổng với băng thông rộng modem trên WAN bên, các InternetGatewayDevice phải là địa chỉ
O khi bị không được cấu hình cho WAN truy cập hoặc không có bất kỳ WAN kết nối
O trước khi, và sau khi modem và liên kết cấu hình với một thiết bị kết thúc trong dịch vụ cung cấp của văn phòng trung tâm.
■ Kết nối trên WAN bên PHẢI bật nút trên các khu dân cư LAN truy cập vào các nguồn trên Internet. Một cánh cổng CÓ thể hỗ trợ modem và/hoặc kết nối trên một modem đến một nhà cung cấp dịch vụ, không dẫn đến kết nối Internet — ví dụ, CHẬU quay số truy cập đến một modem ngân hàng của một người giám sát an ninh nhà cung cấp dịch vụ. Kết nối như vậy được ở bên ngoài phạm vi và yêu cầu của các cổng GEN.
Trong tài liệu này, kết nối Internet ngụ ý IP kết nối tới một Cung cấp dịch Vụ. Hình 2 minh họa hệ thống cấp bậc của các thiết bị và dịch vụ trong một InternetGatewayDevice. Một vật lý modem trên bên WAN và một kết nối diện/cảng trên LAN bên InternetGatewayDevice là mô hình của một WANDevice và một LANDevice trường hợp tương ứng. Tùy thuộc vào khả năng phần cứng của một Internet Cổng hơn 1 ví dụ của WANDevice và/hoặc LANDevice là có thể, một thực hiện thực tế của các cổng GEN mô tả tài liệu. Kết nối ảo diện — như Ảo Mạch (VC) trên một TẬP modem, được mô hình bởi một hoặc nhiều trường hợp của WANConnectionDevice. Sub-các thiết bị và dịch vụ đề cập đến trong tài liệu này được xác định trong đồng tài liệu với nhau xác định GEN cho Cổng Internet.
1.2 Tập trung và mục Tiêu cho GEN phiên bản 1.0
Các Cổng ủy Ban làm Việc (IGD WC) đồng ý để tập trung vào các thiết lập sau các yêu cầu trong đến với hệ thống cấp bậc của các thiết bị và dịch vụ cho GEN v1.0.
Hoàn và cấu hình bắt đầu Internet truy cập vào dữ liệu trong thiết bị kết nối trong khu dân cư mạng.
■ Giàu kinh nghiệm dùng cuối cho Dễ kích hoạt thiết bị
о Cung cấp tình trạng và sự kết nối
о kiểm Soát của khởi đầu và kết thúc của kết nối
– Quản lý của chủ cấu hình dịch vụ
о GỠ, xin lỗi (hd thông minh)
■ Bảo vệ khả năng của không-Bắt thiết bị để bắt đầu và/hay chia sẻ truy cập Internet.
1.3 Không mục Tiêu cho GEN phiên bản 1.0
Sau công việc các mặt hàng được đưa ra thảo luận và coi là ngoài phạm vi của phiên bản này của các GEN.
■ Cấu hình và kết nối dịch vụ quản lý cho một BỘ modem
■ Kiểm soát truy cập, và dùng/xác thực thiết bị dịch vụ
Năng định tuyến cơ chế qua nhiều, đồng thời, kết nối hoạt động trên nhiều WAN diện
■ LAN diện vật lý lớp dịch vụ
■ Mịn cấu hình và quản lý tính của cụ thể để Ethernet cầu nối trên nhiều LAN đoạn / mạng con và/hoặc giữa LAN đoạn và WAN Internet(s).
■ Hạn biên dịch (bên ngoài hoặc một thêm bắt đầu từ Cổng Internet)
■ Dịch vụ cho phép băng thông quản lý trên Internet hoạt động kết nối
■ Độc quyền trên khởi đầu của kết nối hoạt động
■ Mô hình của firewall năng
O quá nhiều công nghệ và phần lớp làm cho nó khó để mô
O có thể cung cấp như là nhà cung cấp mở rộng
■ Vấn đề mà đi lên trong bối cảnh của nhiều, cùng một lúc Internet hoạt động Cổng thiết bị — ví dụ, mặc định cổng giải quyết xung đột, cân bằng và thất bại hơn
■ Khác không kết nối liên quan chức năng cổng
O phương tiện dịch và đệm
O giao tiếp với “dịch vụ” cổng

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI