Thông Tin Chung
Phạm vi

Dịch vụ này nghĩa là phù hợp với các Thiết Bị kiến Trúc phiên bản 1.0.
Dịch vụ này-loại mẫu vật lý, và liên kết lớp chỗ ở cụ thể để một vật lý duy nhất kết nối của một Đường Thuê bao Số (BIÊN) modem cho phép truy cập vào một InternetGatewayDevice*. Các đặc tính này rất phổ biến ở các trường hợp của WANPPPConnection và WANIPConnection dịch vụ của cùng một WANConnectionDevice.
Dịch vụ là TÙY chọn để hỗ trợ cho RIÊNG WAN diện. Sử dụng dịch vụ này có liên quan chỉ cho RIÊNG WAN diện của một InternetGatewayDevice.
Đó là quy định ở:
bình:lược đồ-dễ-cơ:bị:WANConnectionDevice trong
bình:lược đồ-dễ-cơ:bị:WANDevice,
một hoặc nhiều trường hợp, đó là quy định dưới gốc thiết bị
bình:lược đồ-dễ-cơ:bị:InternetGatewayDevice
Chú Ý: MỘT WANDevice cũng cung cấp một WANCommonInterfaceConfig vụ đó đóng gói Internet truy cập vào chỗ ở chung trên tất cả WANConnectionDevice cùng WAN diện WANDevice.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI