Thông Tin Chung
Phạm vi

Dịch vụ này nghĩa là phù hợp với các Thiết Bị kiến Trúc phiên bản 1.0
Dịch vụ này-loại mẫu vật lý, và liên kết lớp đặc tính của một WAN giao diện fe cho phép truy cập vào một InternetGatewayDevice. Một thiết bị cổng mà cung cấp Internet kết nối thông qua một bên ngoài, Ethernetattached cáp hoặc BIÊN modem sẽ cung cấp dịch vụ này.
Dịch vụ là TÙY chọn (cho một InternetGatewayDevice rằng có một Ethernet WAN diện) và được xác định trong
bình:lược đồ-dễ-cơ:bị:WANConnectionDevice
một hoặc nhiều trường hợp, đó là quy định theo thiết bị
bình:lược đồ-dễ-cơ:bị:WANDevice
Một ví dụ của WANDevice là quy định dưới gốc thiết bị
bình:lược đồ-dễ-cơ:bị:InternetGatewayDevice
Chú Ý: MỘT WANDevice cũng cung cấp một WANCommonInterfaceConfig vụ đó đóng gói Internet truy cập vào chỗ ở chung trên tất cả WAN diện.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI