Thông Tin Chung
Phạm vi

Thiết bị này mẫu là phù hợp với các Thiết Bị kiến Trúc, phiên Bản 1.0.
Máy in:1 cung cấp các chức năng sau đây:
• In
Thiết bị này mẫu không địa chỉ:
• Fax
Ở trên mô hình cho thấy một máy In bị với những yêu cầu vụ của PrintBasic Vụ. Các PrintBasic bao in-liên quan thuộc tính, cùng với tất cả công việc liên quan đến tính (ví dụ như, JobName, DocumentFormat, Bản sao, etc). Số việc làm được chấp nhận bởi các dịch vụ đang phụ thuộc vào nhà cung cấp. Công việc khác mà có thể xếp hàng để in là không thể truy cập vào các khách hàng. Tuy nhiên, nó có thể nhận được một danh sách của tất cả việc sử dụng một JobIDList thuộc tính (một phẩy danh sách JobIDs) và hủy bỏ một công việc cụ thể sử dụng JobID. Các JobIDList thuộc tính cho phép một điều khiển điểm để có được những JobID của các việc làm tích cực. Trong này, người mẫu, in-liên quan các sự kiện, cũng như tất cả công việc liên quan đến sự kiện, được gửi đến đăng ký khách hàng. Khách hàng phải lọc cho họ công việc cụ thể kiện.
Các PrintBasic Vụ này là bắt buộc trong một máy In Bị. Dịch vụ khác có thể có mặt. Một trong số các tùy chọn dịch vụ là PrintEnhancedLayout Vụ. Các PrintEnhancedLayout dịch Vụ kéo dài PrintBasic vụ với các hoạt động và ngữ nghĩa. Các PrintEnhancedLayout Vụ làm cho việc sử dụng máy In, và công Việc thuộc tính từ PrintBasic Vụ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI