Thông Tin Chung
Phạm vi

Dịch vụ này nghĩa là phù hợp với các Thiết Bị kiến Trúc phiên bản 1.0.
Quét vụ đại diện cho quét chức năng của một thiết bị quét. Một điểm kiểm soát có thể sử dụng dịch vụ này để bắt đầu một quét hoạt động và nhận được hình ảnh đại diện cho các tài liệu trong các máy quét. Điểm kiểm soát có thể kéo những hình ảnh sử dụng HTTP/Được từ các Điểm đến địa chỉ hoặc dịch vụ bản đồ đẩy các hình ảnh sử dụng HTTP/Bài. Dịch vụ đã cơ bản sau khu chức năng:
Chức Năng Hoạt Động
Các StartScan, bắt Đầu, Dừng lại, dừng ngay và SetConfiguration hành động được sử dụng để điều khiển hành động của các quét vụ.
Chức Năng Tình Trạng
Các GetConfiguration, GetSideInformation, GetDestination và GetState hành động được sử dụng để truy vấn hiện trạng của các quét vụ.
Dịch vụ này mẫu không địa chỉ:
• Fax hoặc sao Chép

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO