Thông Tin Chung
Phạm vi

Thiết bị này mẫu là phù hợp với các Thiết Bị kiến Trúc, phiên Bản 1.0.
Máy quét:1 đại diện cho một thiết bị Quét với một tùy chọn nạp và tối thiểu bảng điều khiển phía trước. Những vụ liên quan có thể được sử dụng để cấu hình và bắt đầu quét hoạt động, kiểm soát việc sử dụng một nạp, và xác định nhận định của mặt trận-bảng điều khiển tương tác. Sau vụ là xác định:
• Quét — được Sử dụng để có được các tập tin hình ảnh đại diện cho các tài liệu(s)
• Nạp — được Sử dụng để hình và độc lập kiểm soát một tùy chọn tài liệu
• ExternalActivity — được Sử dụng để hình và tương tác với một đơn giản điều khiển phía trước vào các thiết bị
Thiết bị này mẫu không địa chỉ:
• Fax hoặc sao Chép chức năng

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI