Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế định nghĩa việc T-tôi đính Kèm hồ Sơ 1.0 (sau đây, “hồ Sơ”), bao gồm một bộ không độc quyền Phát dịch vụ kỹ thuật, cùng làm rõ với để và khuyếch đại của những đặc điểm kỹ thuật mà là thiết kế để thúc đẩy khả năng tương tác. Hồ sơ này bổ sung cho W-tôi hồ Sơ Cơ bản 1,1 hỗ trợ thêm cho truyền tương thích XÀ phòng tin Nhắn với đính Kèm-dựa đính kèm với XÀ phòng tin nhắn.
XÀ phòng Tin có đính Kèm (SwA) xác định một kịch CÂM phần/liên quan cấu trúc cho đóng gói đính kèm với XÀ phòng tin nhắn. Hồ sơ này bổ sung cho W-tôi hồ Sơ Cơ bản 1,1 hỗ trợ thêm cho truyền khả năng tương tác, SwA-dựa đính kèm với XÀ phòng tin nhắn.
Phần 1 giới thiệu các hồ Sơ, và giải thích quan hệ của nó với các hồ sơ.
Phần 2, “hồ Sơ phù Hợp,” giải thích điều đó có nghĩa là đơn giản sẽ quét lại các hồ Sơ.
Mỗi phần tiếp theo địa chỉ một phần của các hồ Sơ, và bao gồm hai phần: một tổng chi tiết các thành phần kỹ thuật của họ mở rộng điểm, tiếp theo là phần phụ rằng chỉ riêng phần của các thành phần kỹ thuật.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO