Thông Tin Chung
Phạm vi

Tiêu chuẩn IEC 29500 xác định một bộ phân chia từ vựng cho đại diện từ chế tài liệu, bảng
bài thuyết trình. Một mặt, các tiêu CHUẨN IEC 29500 là được khả năng của trung thành đại diện cho sự tồn tại từ trước
corpus của xử lý tài liệu, bảng thuyết trình đó đã được sản xuất bởi
Microsoft Office (từ Văn phòng Microsoft 97 để Office năm 2008, bao gồm) tại ngày
sự sáng tạo của tiêu chuẩn IEC 29500. Nó cũng chỉ yêu cầu liên kết ngoài người tiêu dùng và sản xuất. Trên
mặt khác, mục đích là tạo điều kiện để mở rộng và khả năng tương tác bằng cách cho phép triển khai bởi nhiều
các nhà cung cấp và trên nhiều nền tảng.
Phần này của CHUẨN IEC29500 ghi rõ các khái niệm cho các văn bản và các ứng dụng của cả hai nghiêm ngặt và chuyển tiếp
sự phù hợp.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI