Thông Tin Chung
Phạm vi

Tiêu chuẩn IEC 38500:2015 cung nguyên tắc hướng dẫn cho các thành viên của cơ quan quản lý của tổ chức (mà có thể bao gồm chủ, các giám đốc, các đối tác, giám đốc quản lý, hoặc tương tự) trên hiệu quả, và có thể chấp nhận được sử dụng của công nghệ thông tin (NÓ) trong tổ chức của họ.

Nó cũng cung cấp hướng dẫn cho những tư vấn, thông báo, hoặc hỗ trợ cơ quan quản lý. Chúng bao gồm những điều sau đây:

? giám đốc quản lý;

? thành viên của nhóm theo dõi các nguồn tài nguyên trong tổ chức;

? bên ngoài kinh doanh hoặc kỹ thuật chuyên gia như vậy là hợp pháp hay chuyên gia kế toán, hoặc bán lẻ các hiệp hội công nghiệp, hay chuyên nghiệp cơ quan,

? bên trong và bên ngoài cung cấp dịch vụ (bao gồm cả tư vấn);

? kiểm toán viên.

Tiêu chuẩn IEC 38500:2015 áp dụng cho sự thống trị của các tổ chức của hiện tại và trong tương lai sử dụng của NÓ bao gồm cả quá trình quản lý và quyết định liên quan đến hiện tại, và tương lai của NÓ. Quá trình này có thể bị kiểm soát bởi NÓ các chuyên gia trong tổ chức, bên ngoài cung cấp dịch vụ, hoặc kinh doanh các đơn vị trong tổ chức.

Tiêu chuẩn IEC 38500:2015 xác định quản lý của NÓ là một tập hợp hay miền của tổ chức quản trị, hoặc trong trường hợp của một công ty, quản trị.

Tiêu chuẩn IEC 38500:2015 được áp dụng cho tất cả các tổ chức, bao gồm cả công và công ty tư nhân chính phủ, và không phải tổ chức phi lợi nhuận. Tiêu chuẩn IEC 38500:2015 được áp dụng đối với tổ chức của tất cả các kích thước từ nhỏ đến lớn nhất, bất kể trong phạm vi sử dụng của họ của NÓ.

Mục đích của tiêu chuẩn IEC 38500:20015 là để phát huy hiệu quả, hiệu quả, và có thể chấp nhận được sử dụng của NÓ trong tất cả các tổ chức bởi

? đảm bảo với bên liên quan mà, nếu các quy tắc và đề nghị của các tiêu chuẩn đều đã theo dõi, họ có thể tự tin trong tổ chức của quản lý của NÓ,

? thông báo và hướng dẫn cơ quan quản trong về việc sử dụng của NÓ trong tổ chức của họ, và

? thiết lập một từ vựng cho sự thống trị của NÓ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO