Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 7816 chỉ định một ứng dụng trong một thẻ. Ứng dụng này có chứa thông tin về mật mã chức năng. Phần này của tiêu chuẩn IEC 7816 xác định chung một cú pháp và dạng cho các thông tin mật mã và cơ chế để chia sẻ thông tin này, bất cứ khi nào thích hợp.
Các mục tiêu của phần này của tiêu chuẩn IEC 7816 là:
— tạo điều kiện cho khả năng tương tác trong số thành phần chạy khác nhau trên nền tảng (nền tảng trung lập);
— cho phép ứng dụng trong thế giới bên ngoài mất lợi thế của các sản phẩm và các thành từ nhiều nhà sản xuất (nhà cung cấp trung lập);
— cho phép sử dụng tiến bộ trong công nghệ mà viết lại ứng dụng cấp phần mềm (dụng trung tính) và
— duy nhất quán với hiện tại, liên quan tiêu chuẩn khi mở rộng khi họ chỉ khi cần thiết và thực tế.
Nó hỗ trợ các khả năng sau đây:
— lưu trữ của nhiều trường hợp của thông tin mật mã trong một thẻ;
— sử dụng thông tin mật mã;
— lấy những thông tin mật mã, một yếu tố quan trọng để này là khái niệm “Mục Tin”, cung cấp một lớp indirection giữa các đối tượng trên thẻ và thực tế dạng của các đối tượng này;
— cross-tham khảo của các thông tin mật mã với DOs được xác định trong các bộ phận khác của tiêu chuẩn IEC 7816 khi thích hợp;
— khác nhau cơ chế xác thực, và
— nhiều mật mã toán (sự phù hợp của những nằm ngoài phạm vi của phần này của tiêu chuẩn IEC 7816).
Phần này của tiêu chuẩn IEC 7816 không bao gồm việc nội bộ thực hiện trong thẻ và/hay thế giới bên ngoài. Nó sẽ không được bắt buộc cho triển khai tuân thủ điều này tiêu Chuẩn Quốc tế để hỗ trợ tất cả các lựa chọn mô tả.
Trong trường hợp của sự khác biệt giữa.FED.1 nghĩa trong cơ thể của những văn bản và các mô-đun trong phụ Lục Một, Một phụ Lục tung quyền ưu tiên.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO