Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 7816 được thiết kế để được sử dụng trong lĩnh vực bất kỳ hoạt động. Nó ghi rõ:
– nội dung của lệnh phản ứng cặp trao đổi ở diện,
– có nghĩa là của hồi dữ liệu của các yếu tố và đối tượng dữ liệu trong thẻ,
– cấu trúc và nội dung của lịch sử nội để mô tả điều hành đặc điểm của thẻ,
– cấu trúc cho các ứng dụng và dữ liệu trong thẻ, như đã thấy ở diện khi xử lý lệnh,
– phương pháp truy cập vào các tập tin và dữ liệu trong thẻ,
– một kiến trúc an ninh xác định quyền truy cập vào các tập tin và dữ liệu trong thẻ,
– có nghĩa là cơ chế để xác định và giải quyết các ứng dụng trong thẻ,
– phương pháp an toàn tin nhắn,
– truy cập vào các thuật toán xử lý bằng thẻ. Nó không diễn tả những thuật toán.
Nó không bao gồm việc nội bộ thực hiện trong thẻ hay thế giới bên ngoài.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 7816 được độc lập, từ vật lý diện công nghệ. Nó được áp dụng để thẻ truy cập bởi một trong những phương pháp sau đây: liên lạc gần khớp nối và tần số radio. Nếu thẻ hỗ trợ đồng thời sử dụng nhiều hơn một vật lý diện các mối quan hệ giữa những gì xảy ra trên vật lý khác nhau diện được ra khỏi phạm vi của phiên bản này của tiêu chuẩn IEC 7816-4.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO