Thông Tin Chung
Phạm vi

Tiêu chuẩn IEC 8632 cung cấp một dạng tập tin thích hợp cho việc lưu trữ và phục hồi hình ảnh mô tả thông tin. Các tập tin dạng bao gồm một lệnh thiết lập các nguyên tố có thể được sử dụng để miêu tả hình ảnh ở một cách đó là tương thích giữa các hệ thống của các kiến trúc khác nhau, tương thích với thiết bị của khả năng khác nhau và thiết kế, và có ý nghĩa để ứng cử tri. Hình ảnh này mô tả bao gồm khả năng để mô tả hình ảnh tĩnh.
Các yếu tố quy định cung cấp cho các đại diện của một loạt các hình ảnh trên một loạt các thiết bị đồ họa. Các yếu tố được tổ chức vào nhóm phân định chính cấu trúc (microsoft windows, hình ảnh, và ứng dụng
cấu trúc), đó chỉ định đại diện được sử dụng trong metafile, rằng điều khiển màn hình, mà
thực hiện cơ bản vẽ hành động điều khiển trách nhiệm của các cơ bản vẽ hành động, mà cho phép ứng dụng cụ thể
cơ cấu để được che trên họa nội dung, và cung cấp thể truy cập vào không chuẩn bị khả năng.
Các metafile được xác định trong một cách nào đó, ở ngoài tuần tự truy cập vào toàn bộ metafile ngẫu nhiên thể truy cập vào
hình ảnh cá nhân và riêng bối cảnh-độc lập ứng dụng cấu trúc cũng được xác định. Các ứng dụng đòi hỏi ngẫu nhiên truy cập vào hình ảnh và/hoặc bối cảnh-độc lập ứng dụng cấu trúc bên trong hình ảnh có thể, trong metafile, xác định mục cho những hình ảnh và/hoặc bối cảnh-độc lập ứng dụng cấu trúc. Các metafile sau đó có thể được mở ra, và ngẫu nhiên truy cập mà không cần giải thích toàn bộ metafile.
Ngoài một chức năng đặc điểm kỹ thuật, hai tiêu chuẩn mã hóa của các metafile cú pháp là quy định. Những mã hóa địa chỉ những nhu cầu của các ứng dụng yêu cầu nhỏ metafile kích thước nỗ lực tối thiểu để tạo ra và giải thích, và sự linh hoạt tối đa cho một con người đọc hay biên tập viên của metafile.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 8632 mô tả những dạng bằng cách sử dụng một cú pháp trừu tượng. Các phần còn lại của ISO 8632 chuẩn xác định mã hóa điều đó phù hợp với cú pháp này: tiêu chuẩn IEC 8632-3 chỉ định một phân mã hóa; tiêu chuẩn IEC 8632-4
xác định rõ ràng văn hóa.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI