Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 8632 chỉ định một phân mã hóa của Máy tính, đồ Họa Metafile. Cho mỗi của các yếu tố được xác định trong tiêu chuẩn IEC 8632-1, phần này chỉ định một mã hóa về dữ liệu loại.
Cho mỗi người trong các loại dữ liệu, một đại diện rõ ràng trong điều kiện của bit, octet và nói là quy định. Cho một số dữ liệu loại, đại diện chính xác là một chức năng của các độ chính xác đang được sử dụng trong metafile, như được ghi trong Metafile mô Tả.
Này mã của Máy tính, đồ Họa Metafile sẽ ở nhiều trường hợp, giảm thiểu những nỗ lực cần thiết để tạo ra và giải thích metafile.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI