Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 8632 xác định rõ ràng văn hóa của các Máy tính, đồ Họa Metafile. Cho mỗi của các yếu tố được xác định trong tiêu chuẩn IEC 8632-1, một văn bản rõ ràng mã hóa được chỉ định. Cho phép viết tắt là quy định. Tổng dạng của metafile và các phương tiện mà có ý kiến được xen kẽ trong metafile là quy định.
Mã hóa này của công TY cho phép microsoft windows được tạo ra và bảo quản trong một hình thức mà là đơn giản để loại dễ dàng để chỉnh sửa và thuận tiện để đọc.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI