Update: 13/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Tài Liệu Liên Quan
Phạm vi

Tin nhắn Mã Xác thực (MAC) các thuật toán là toàn vẹn dữ liệu chế rằng tính toán một ngắn chuỗi (tin Nhắn Mã Xác hay MAC) như một chức năng phức tạp của mọi dữ liệu và một bí mật quan trọng. Họ an ninh chính tài sản là unforgeability: một người nào đó những người không biết bí mật quan trọng không nên có thể đoán những MAC trên sở dữ liệu mới chuỗi.

MAC thuật toán có thể được sử dụng để cung cấp dữ liệu toàn vẹn. Mục đích của họ là phát hiện của bất kỳ sửa đổi trái phép của dữ liệu chẳng hạn như việc xóa vào vận chuyển mục trong dữ liệu. Điều này bao gồm cả độc hại, và tình cờ thay đổi. MAC thuật toán cũng có thể cung cấp dữ liệu nguồn gốc xác thực. Điều này có nghĩa là họ có thể đảm bảo rằng một tin nhắn đã được nguồn gốc của một thực thể sở hữu của cụ thể khóa bí mật.

Tiêu chuẩn IEC 9797-2:2011 chỉ định ba MAC thuật được dựa trên một chuyên băm chức năng (lựa chọn từ tiêu chuẩn IEC 10118-3).

Tiêu chuẩn IEC 9797-2:2011 chỉ định ba MAC thuật toán mà sử dụng một bí mật khóa và thăng chức năng (hay vòng năng) với một n-ít kết quả để tính một chút, MAC.

Sức mạnh của sự dữ liệu toàn vẹn chế và tin nhắn, nghĩa là phụ thuộc vào chiều dài (trong bit) k và bí mật của chiếc chìa khóa, vào chiều dài (trong bit) n của thăng chức và sức mạnh của nó, vào chiều dài (trong bit) m của MAC, và trên cơ chế cụ thể.

Đầu tiên chế quy định ở tiêu chuẩn IEC 9797-2:2011 thường được biết đến như Im-MAC. Nó gọi là hoàn thành băm chức một lần, nhưng nó làm một sự thay đổi nhỏ để vòng năng bằng cách thêm vào một chìa khóa để các phụ hằng trong vòng chức năng. Cơ chế thứ hai quy định ở tiêu chuẩn IEC 9797-2:2011 thường được gọi là mã hóa. Nó gọi là hoàn thành băm chức hai lần. Thứ ba chế quy định ở tiêu chuẩn IEC 9797-2:2011 là một biến thể của Im-MAC mà mất như nhập chỉ ngắn chuỗi (ở nhất 256 bit). Nó cung cấp một hiệu suất cao hơn cho các ứng dụng làm việc với đầu vào dây chỉ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page