Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 12785 trình bày trường hợp sử dụng cho thấy làm thế nào họ hài lòng theo tiêu chuẩn IEC 12785-1 đó là nguồn gốc từ IM Toàn cầu Học Tập đoàn (GLC) nội Dung Bì phiên bản 1.2 (v1.2).
Mặc dù không đầy đủ, phạm vi sử dụng trường hợp trình bày trong phần này của tiêu chuẩn IEC 12785 minh họa cho các vấn đề phổ biến nhất trong việc quản lý, tạo và phát lại của tập tài liệu có thể được giải quyết bằng sự tiêu chuẩn IEC 12785 loạt. Những trường hợp sử dụng đã đóng góp của các người thực hiện và người của các tin nhắn nội Dung, đóng Gói và dựa vào năm tập luyện.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI