Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 13066 cung cấp một tổng quan đến kết cấu và ngữ của các câu tiếp cận API Nó sẽ cung cấp:
– Một mô tả của tổng kiến trúc, và thuật ngữ của các thiết;
– Tiếp tục giới thiệu giải thích về nội dung và sử dụng các thiết ngoài những người tìm thấy trong Một phụ Lục của tiêu chuẩn IEC 13066-1;
– Tổng quan của chính chỗ ở, bao gồm cả các:
– các giao diện;
– làm thế nào để có được và thiết lập tập trung;
– thông tin liên lạc của cơ chế trong các thiết;
– một cuộc thảo luận của thiết kế cho các thiết (ví dụ như gợi ý để bên ngoài nguồn thông tin nào về khả năng tiếp cận hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng các thiết);
– thông tin trên mở rộng các thiết (và nơi này là thích hợp);
– một giới thiệu với các chương trình diện của các thiết (bao gồm cả gợi ý để các nguồn bên ngoài
thông tin).
– một giới thiệu đến các câu Truy cập Cầu cho các cửa Sổ và chương Truy cập Cầu cho GNOME
Nó sẽ cung cấp thông tin này như một giới thiệu đến các câu tiêu hỗ trợ:
– NÓ hệ thống cấp phát triển những người tạo điều khiển và/hoặc diện cho họ,
– TẠI phát triển tham gia vào chương trình “phần cứng đối với phần mềm” và “phần mềm mềm” tương tác

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO