Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 14165 được thiết kế để phục vụ như một hướng dẫn thực hiện để tối đa hoá khả năng của khả năng tương tác giữa phù hợp triển khai. Phần này của tiêu chuẩn IEC 14165 Cấm hoặc yêu Cầu năng đó là tùy chọn, và Cấm sử dụng một số không tính năng tùy chọn trong những tham khảo thuật (thấy điều Khoản 2).
Ngoài ra, phần này của tiêu chuẩn IEC 14165 đơn giản hóa triển khai và các tài liệu liên quan, kiểm tra, và yêu cầu hỗ trợ.
Kỹ thuật này báo Cáo không xác định nội bộ đặc điểm của đơn giản sẽ quét lại, triển khai. Phần này của tiêu chuẩn IEC 14165 kết hợp năng từ các quy phạm tài liệu tham khảo trong Khoản 2.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO