Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 14165 được thiết kế để tài liệu khả năng tương tác hành vi cho Vải yếu tố (tức là, E_Port, F_Port, FL_Port). Kỹ thuật này báo Cáo bao gồm một loạt các vấn đề chẳng hạn như liên kết khởi tạo, phát hiện lỗi, khôi phục lỗi, Vải hoạt động, khả năng quản lý, và quy hoạch.
Này, báo Cáo Kỹ thuật phục vụ như một thực hiện hướng dẫn, có mục tiêu chính là để tối đa hoá khả năng của khả năng tương tác giữa phù hợp triển khai. Kỹ thuật này báo Cáo cấm hay đòi hỏi một số năng đó có trong tài liệu tham khảo.
Một mục tiêu thứ hai của Kỹ thuật này báo Cáo là để đơn giản hóa triển khai và các tài liệu liên quan, kiểm tra, và yêu cầu hỗ trợ. Như là một kết quả có thể có một số tính năng tùy chọn của các tài liệu tham khảo mà không được lẫn, nhưng cấm hoặc cần thiết cho mục đích của đơn giản hóa này. Có đó, nhưng không phải là tất cả những tham khảo các tài liệu yêu cầu cho phù hợp có được tùy chọn trong báo cáo này. Mỗi đặc điểm kỹ thuật của một năng tùy trong báo cáo này đã xác định tham khảo tài liệu cho các cuộc là cần thiết.
Nội bộ đặc điểm của đơn giản sẽ quét lại hiện thực là không được xác định bởi này báo Cáo Kỹ thuật, nhưng nó kết hợp năng từ những tài liệu trích dẫn trong khoản 2.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI