Thông Tin Chung
Phạm vi

Kỹ thuật này báo Cáo cung:
— Kết quả của ba cuộc điều tra xác định ứng dụng cho tần số radio (RFID) trong một mục môi trường quản lý, và kết quả phân loại của các ứng dụng này dựa trên các thông số hoạt động, bao gồm cả phạm vi hoạt động và nhớ kích thước.
— Một lời giải thích về một số vấn đề liên quan đến các thông số của khoảng cách và số thẻ trong lạ thẩm vấn của lĩnh vực của xem.
— Một phương tiện mà phân loại nội dung loại có thể được thực hiện dựa trên các ứng dụng yêu cầu được xác định trong cuộc điều tra kết quả.
— Đề nghị cho các khu vực của tiêu chuẩn để ủy ban phụ huynh (tiêu chuẩn IEC khác nhau 1/SC 31/nhóm công tác 4) dựa vào kết quả của các cuộc điều tra này.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO