Thông Tin Chung
Phạm vi

Yêu cầu kỹ thuật (LẠI) là một quá trình quan hệ thống và kỹ sư phần mềm cuộc sống, chu kỳ. TÁI đã được thành lập như là một tiêu chuẩn IEC chuẩn đời quá trình trong cả hai tiêu chuẩn IEC 15288:năm 2008, Hệ thống và kỹ sư phần mềm — Hệ thống đời quá trình tiêu chuẩn TRUYỀN 12207:năm 2008, Hệ thống và kỹ sư phần mềm — phần Mềm đời quá trình.
Kỹ thuật này báo Cáo cung cấp hướng dẫn mong muốn khả năng của RE công cụ. Nó bổ sung tiêu chuẩn IEC 14102:năm 2008, công nghệ thông Tin — hướng Dẫn cho các đánh giá và lựa chọn của trường HỢP cụ mà chi tiết một tập hợp các tiêu chuẩn đánh giá cho trường HỢP cụ mà không tham khảo một cụ thể hoạt động hoặc khu vực dịch vụ.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO