Thông Tin Chung
Phạm vi

Mua sắm sinh trắc học của hệ thống thường xuyên quy định cầu cho các hệ thống được bao trùm và hãy cung cấp cho ngoại lệ xử lý.
Kỹ thuật này báo Cáo cung cấp hướng dẫn cho sinh trắc học thiết kế hệ thống và mua sắm để xử lý các bộ tiếp cận và vấn đề. Báo cáo này sẽ xây dựng dựa trên những chung hướng dẫn theo tiêu chuẩn IEC/TR 24714-1, thông Tin công nghệ sinh Trắc học — thẩm quyền và xã hội cân nhắc cho các ứng dụng thương mại – Phần 1: hướng dẫn Chung.
Sinh trắc học phương thức giải quyết trong này kỹ thuật báo cáo bao gồm những mô tả trong các tiêu chuẩn IEC 19794, (tất Cả các bộ phận) công Nghệ thông Tin sinh trắc học trao đổi dữ liệu dạng:
— Ngón tay
— Face
— Iris
— Chữ ký
— Mạch máu
— Tay học
— Giọng

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI