Update: 12/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Kỹ thuật này báo Cáo bổ sung ISO 8879 bằng cách cung cấp thêm baby! thông tin. Nó không có ý định và không nên được coi như một nhánh, sửa đổi, hoặc giải thích của ISO 8879. Các hệ thống ngôn ngữ có một số thành phần, một vài trong số đó là tùy chọn năng. Hướng dẫn thông tin bao gồm các thành phần chính của ngôn ngữ chỉ là một cuộc thảo luận của liên KẾT, ĐỒNG ý, và DATATAG Nằm ngoài phạm vi của Kỹ thuật này báo Cáo.
Khán giả dành chủ yếu là loại tài liệu thiết kế đã quen thuộc với khái niệm cơ bản của NÓ, nhưng yêu cầu thêm hướng dẫn thông tin về kỹ thuật để sử dụng NÓ cho các ứng dụng. Mệnh đề phụ có 5,3 và 8.4 được viết trong phong cách của một “hướng Dẫn Sử dụng” và có thể được dùng như là một cơ sở cho người dùng cuối tài liệu. Cho một hướng dẫn nhập vào hệ thống phụ lục của ISO 8879 có thể được sử dụng.
Kỹ thuật này báo Cáo ghi chú về sự phân tích của một tài liệu trước khi viết của một tài liệu chính thức nhập định nghĩa, và một loạt các ví dụ.
Ví dụ chính là cho một vị tướng loại tài liệu chính thức được xác định là một ví dụ trong khoản E. 1 ISO 8879. Những người khác của một tổng thiên nhiên là thư và bản ghi nhớ, tính toán, và sự pha trộn của văn bản và đồ họa. Những ứng dụng ngôn ngữ bao gồm rune Scandinavia, Nhật bản, một phụ nữ châu Âu đa tài liệu, và pha trộn văn bản bằng ngôn ngữ viết từ trái sang phải và từ phải sang trái.
Chú Ý — trong Suốt này báo Cáo Kỹ thuật ngữ như “là chìa khóa trong”, và “với keyboardlng” được sử dụng. Điều này không nhất thiết phải ngụ ý rằng các đánh dấu là được thêm một cách rõ ràng bởi một người sử dụng, cho văn bản nhập một trong những mong đợi cấu trúc, bối cảnh nhạy cảm, biên tập viên được sử dụng, hoặc đánh dấu thêm bởi ứng dụng chương trình, ví dụ như trong trường hợp của trao đổi của bảng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page