Thông Tin Chung
Phạm vi

Chuẩn này kéo dài các cơ sở danh pháp cung cấp trong tiêu chuẩn R 11073-10101:năm 2004 để hỗ trợ
thuật ngữ cho cấy ghép tim thiết bị. Thiết bị nằm trong phạm vi của danh mục này được cấy
thiết bị này như máy trợ tim, máy khử rung tim, thiết bị cho tim trị liệu đồng, và cấy
tim màn hình. Này danh pháp xác định rời rạc điều kiện cần thiết để truyền đạt một lâm sàng
tóm tắt của các thông tin được trong khi bị thẩm vấn. Cái tên có thể được mở rộng
sử dụng kết hợp với các KẾT 11073 chuẩn thành phần (ví dụ như tiêu chuẩn R 11073-10201 [B2]2) hay
với tiêu chuẩn khác, như sức Khỏe Cấp Quốc tế Bảy (HL7).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI