Thông Tin Chung
Phạm vi

Trong bối cảnh của các chuẩn R 11073 gia đình của các tiêu chuẩn thiết bị truyền thông, chuẩn này
thiết lập một quy phạm nghĩa của những thông tin cá nhân cơ bản tim (điện tim)
các thiết bị và các nhà quản lý (ví dụ như, điện thoại di động, máy tính cá nhân, cá nhân thiết bị y tế, và thiết đầu hộp)
trong một cách mà cho phép và khả năng tương tác. Nó thúc đẩy thích hợp các phần của hiện tại
tiêu chuẩn bao ISO/IEEE 11073 thuật ngữ và KẾT Chuẩn 11073-20601 thông tin mô hình. Nó
xác định sử dụng cụ thể hạn mã định dạng, và hành vi xử với cậu đúng môi trường hạn chế
optionality trong khuôn khổ sở ủng hộ của khả năng tương tác. Này, chuẩn xác định chung một cốt lõi của
chức năng giao tiếp cho cá nhân xử với cậu đúng cơ bản điện tim (1 – 3-dẫn điện tim) các thiết bị. Giám sát
Các thiết bị điện tim được phân biệt từ chẩn đoán điện tim thiết bị đối với bao gồm cả việc hỗ trợ cho
mặc điện tim bị giới hạn số dẫn hỗ trợ bởi các thiết bị để ba, và không đòi hỏi
khả năng của chú thích hoặc phân tích, người phát hiện hoạt động điện để xác định được gọi tim
hiện tượng. Chuẩn này là phù hợp với các cơ sở khuôn khổ và cho phép đa chức năng hiện thực
bởi sau nhiều thiết bị chuyên môn (ví dụ như, điện tim và nhịp hô hấp).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI