Thông Tin Chung
Phạm vi

Trong bối cảnh của các chuẩn R 11073 gia đình của các tiêu chuẩn thiết bị truyền thông, chuẩn này
thiết lập một quy phạm nghĩa của liên lạc giữa cá nhân xử với cậu đúng kế các thiết bị và
động cơ tính toán (ví dụ như, điện thoại di động, máy tính cá nhân, cá nhân thiết bị y tế, và thiết đầu hộp) trong một
cách mà cho phép và khả năng tương tác. Nó thúc đẩy thích hợp các phần của hiện tại tiêu chuẩn,
bao gồm cả tiêu chuẩn R 11073 thuật ngữ thông tin mẫu ứng hồ sơ tiêu chuẩn, và vận chuyển
các tiêu chuẩn. Nó chỉ định sử dụng cụ thể hạn mã định dạng, và hành vi xử với cậu đúng môi trường
hạn chế optionality trong khuôn khổ sở ủng hộ của khả năng tương tác. Này, chuẩn xác định một cốt lõi chung
các chức năng giao tiếp cho cá nhân xử với cậu đúng nhiệt kế

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO