Thông Tin Chung
Phạm vi

Trong bối cảnh của các chuẩn R 11073 gia đình của các tiêu chuẩn thiết bị truyền thông, chuẩn này
thiết lập một quy phạm nghĩa của những thông tin cá nhân thành phần cơ thể phân tích
các thiết bị và các nhà quản lý (ví dụ như, điện thoại di động, máy tính cá nhân, cá nhân sức khỏe các thiết bị đặt hàng đầu hộp) trong một
cách mà cho phép và khả năng tương tác. Nó thúc đẩy thích hợp các phần của tiêu chuẩn hiện có
bao gồm cả tiêu chuẩn R 11073 thuật ngữ và KẾT Chuẩn 11073-20601™-20081 thông tin mô hình. Nó
xác định sử dụng cụ thể hạn mã định dạng, và hành vi xử với cậu đúng môi trường hạn chế
optionality trong khuôn khổ sở ủng hộ của khả năng tương tác. Này, chuẩn xác định chung một cốt lõi của
chức năng giao tiếp cho cá nhân xử với cậu đúng thành phần cơ thể phân tích các thiết bị. Trong bối cảnh này
thành phần cơ thể phân tích các thiết bị được sử dụng rộng rãi để che thành phần cơ thể phân tích các thiết bị mà
biện pháp cơ thể trở kháng, và tính toán các thành phần cơ thể, bao gồm cả cơ thể chất béo từ
kháng.Trong bối cảnh của các chuẩn R 11073 gia đình của các tiêu chuẩn thiết bị truyền thông, chuẩn này
thiết lập một quy phạm nghĩa của những thông tin cá nhân thành phần cơ thể phân tích
các thiết bị và các nhà quản lý (ví dụ như, điện thoại di động, máy tính cá nhân, cá nhân sức khỏe các thiết bị đặt hàng đầu hộp) trong một
cách mà cho phép và khả năng tương tác. Nó thúc đẩy thích hợp các phần của tiêu chuẩn hiện có
bao gồm cả tiêu chuẩn R 11073 thuật ngữ và KẾT Chuẩn 11073-20601™-20081 thông tin mô hình. Nó
xác định sử dụng cụ thể hạn mã định dạng, và hành vi xử với cậu đúng môi trường hạn chế
optionality trong khuôn khổ sở ủng hộ của khả năng tương tác. Này, chuẩn xác định chung một cốt lõi của
chức năng giao tiếp cho cá nhân xử với cậu đúng thành phần cơ thể phân tích các thiết bị. Trong bối cảnh này
thành phần cơ thể phân tích các thiết bị được sử dụng rộng rãi để che thành phần cơ thể phân tích các thiết bị mà
biện pháp cơ thể trở kháng, và tính toán các thành phần cơ thể, bao gồm cả cơ thể chất béo từ
kháng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI