Thông Tin Chung
Phạm vi

Trong bối cảnh của các chuẩn R 11073 gia đình của các tiêu chuẩn thiết bị truyền thông, chuẩn này
thiết lập một quy phạm nghĩa của các thông tin liên lạc giữa sống độc lập hoạt động và trung tâm
quản lý (ví dụ như, điện thoại di động, máy tính cá nhân, cá nhân thiết bị y tế, và thiết đầu hộp) trong một cách
cho phép và khả năng tương tác. Nó thúc đẩy thích hợp các phần của hiện tại tiêu chuẩn, bao gồm
ISO/IEEE 11073 thuật ngữ và thông tin mô hình. Nó chỉ định sử dụng cụ thể hạn mã định dạng,
và hành vi xử với cậu đúng môi trường hạn chế mơ hồ trong khuôn khổ sở ủng hộ
khả năng tương tác. Này, chuẩn xác định chung một cốt lõi của truyền thông chức năng cho độc lập
sống hoạt động trung tâm. Trong hoàn cảnh này, sống độc lập trung tâm hoạt động được xác định là các thiết bị mà
giao tiếp với tình hình đơn giản màn hình (nhị phân cảm biến), bình thường thông tin nhận được từ những
đơn giản môi trường theo dõi, và cung cấp này bình thường thông tin cho một hoặc nhiều người quản lý. Này
thông tin có thể được kiểm tra (ví dụ) để xác định khi một người hoạt động hành vi có
lệch đáng kể từ những gì là bình thường cho họ như vậy mà có liên quan bên có thể được thông báo. Độc lập
sống hoạt động trung tâm sẽ bình thường thông tin từ các đơn giản tình hình màn hình (nhị phân
cảm biến) cho phát hành đầu tiên của các tiêu chuẩn đề xuất: rơi cảm biến, cảm biến chuyển động, bộ cảm biến cửa giường/ghế
cảm biến, ánh sáng cảm biến chuyển, bộ cảm biến khói, (xung quanh) ngưỡng nhiệt độ cảm biến, cá nhân
khẩn cấp hệ thống phản ứng (NGH), và đái dầm cảm biến (giường ướt).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI