Thông Tin Chung
Phạm vi

Phạm vi của chuẩn này là để xác định một hồng ngoại giao thông theo hồ sơ cho thiết bị y tế liên lạc
sử dụng tầm ngắn hồng ngoại, như một đồng tiêu chuẩn để ISO/IEEE 11073-30200, đó chỉ định một cableconnected
vật lý lớp. Chuẩn này cũng hỗ trợ sử dụng trường hợp phù hợp với thực tế ngành công nghiệp cho
cầm tay kỹ thuật số cá nhân, trợ lý (Pda) và mạng Ap mà hỗ trợ hồng ngoại-hồng ngoại giao tiếp

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI