Thông Tin Chung
Phạm vi

Kỹ thuật này báo Cáo là có cấu trúc khoảng bốn xét khu vực:
— các nhóm có liên quan với công việc của TC 215;
— tiềm năng lợi ích/kết quả của lâm sàng bên tham gia;
— hiện tại thiên nhiên của các bên tham gia;
— đề nghị cho việc cải thiện lâm sàng bên tham gia.
Các xét là giới hạn lâm sàng nhóm liên quan. Bên công, tiêu dùng và nhóm khác không lâm sàng nhóm nằm ngoài phạm vi của Kỹ thuật này báo Cáo, như là các vấn đề liên quan đến sự tham gia của lâm sàng bên trong nước đang phát triển.
Các nội dung Kỹ thuật này báo Cáo là dựa trên tham vấn chính thức trong số các đại biểu tham dự TC 215, các cuộc họp, và e-mail liên lạc với quan tâm cá nhân. Cơ hội để bình luận về các dự thảo báo cáo đã được cung cấp trước và trong những năm 2007 Montreal họp ở phù hợp với các TC độ phân Giải vào năm 2006 Jeju toàn thể.
Các mục đích của Kỹ thuật này báo Cáo là:
một) để làm rõ và xác nhận TC 215 hỗ trợ cho các bên tham gia;
b) để làm cho đề nghị với các TC và với thành viên quốc gia tổ chức trên cố gắng để cải thiện lâm sàng bên tham gia dựa trên ví dụ của hiện tại tham gia hiệu quả các mô hình.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI