Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO/TR 11548 xác định danh ngắn cho 8-chấm chữ Braille, các mẫu ngoài những tên quy định ở tiêu chuẩn IEC 10646-1:2000.
Như là có nhiều người khác nhau bảng mã trong sử dụng đối phó với các nhân vật bộ (ví dụ như tiếng Trung Nhật bản Latin) và cho các mục đích đặc biệt (ví dụ như hóa học, toán học và ký hiệu âm nhạc), phần này của ISO/TR 11548-1 cũng xác định một phương pháp của chuyển giữa các chữ Braille bảng.
Phần này của ISO/TR 11548 được thiết kế để được sử dụng bởi một người sử dụng và các nhà sản xuất của 8-chấm chữ Braille, ra và vào các thiết bị diện và phần mềm để trao đổi dữ liệu.
Phần này của ISO/TR 11548 không áp dụng đến 6-chấm Braille, và không xác định bất kỳ vật chất kích thước của chữ Braille.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI