Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO/TR 12300:2014 cung cấp hướng dẫn cho các tổ chức tội với việc tạo ra hoặc áp dụng bản đồ để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Nó giải thích những rủi ro trong quá trình lập bản đồ và thảo luận về các vấn đề cần được xem xét vào sự phát triển, và bảo trì sử dụng bản đồ trong việc chăm sóc sức khỏe. Kỹ thuật này báo Cáo cũng xác định thay đổi trong quá trình, chính xác, và chính quyền khi vẽ bản đồ cho các mục đích khác nhau và trong môi trường khác nhau.

Quan trọng hơn, Kỹ thuật này báo Cáo thiết lập và hài hòa các nguyên tắc cơ bản cho việc duy trì, và sử dụng bản đồ và hướng dẫn cho thực hành tốt là nền tảng cho quá trình lập bản đồ. Thuật ngữ tài nguyên bao gồm ngữ, phân loại, và mã hệ thống được sử dụng trong môi trường như nó liên quan đến chăm sóc sức khỏe và yêu cầu báo cáo trong chăm sóc sức khỏe.

Kỹ thuật này báo Cáo là chung trong thiên nhiên và không mô tả những phương pháp cụ thể áp dụng trong quá trình lập bản đồ, nó cũng không tả bản đồ giữa cơ sở dữ liệu và bộ dữ liệu, mặc dù rất nhiều những quy tắc ở đây sẽ được áp dụng với những loại bản đồ. Kỹ thuật này báo Cáo không bao gồm việc xem xét những trí tuệ và sự mong đợi của các chủ sở hữu của ngữ hay phân loại. Đó là trách nhiệm của máy bức xạ và quá trình để đảm bảo rằng những quyền lợi hợp pháp được bảo vệ và thừa nhận là một phần của bản đồ quy trình.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO