Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO/TR 12489:2013 nhằm mục đích khoảng cách giữa các tiểu bang của nghệ thuật và những ứng dụng của tính toán xác suất cho các hệ thống an toàn của dầu mỏ dầu và khí đốt tự nhiên, các ngành công nghiệp. Nó cung cấp hướng dẫn độ tin cậy và hệ thống an toàn các nhà phân tích và các ngành công nghiệp dầu khí.

Tiểu cận (ví dụ như PHA, HAZID, HAZOP, FMECA) được ra khỏi phạm vi của ISO/TR 12489:2013. Nhưng họ đều vô cùng quan trọng là kết quả của họ cung cấp những thông tin cần thiết để thực hiện đúng những thực hiện các phương pháp mô tả trong tiêu chuẩn TR 12489:2013: phân tích công thức, Lôgic tiếp cận (đáng tin cậy sơ đồ khối lỗi cây, cây sự kiện etc.), Markov biểu đồ và Đĩa lưới.

ISO/TR 12489:2013 là tập trung vào tính toán xác suất của ngẫu nhiên thất bại và, do đó, không ngẫu nhiên thất bại được ra khỏi phạm vi thậm chí nếu một mức độ nào đó, họ là một phần đưa vào các tin cậy dữ liệu thu thập được từ hiện trường.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO