Update: 17/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Kỹ thuật này báo Cáo cung cấp hướng dẫn ước tính lưu khi sử dụng áp thiết bị xây dựng hoặc hoạt động bên ngoài phạm vi của ISO 5167.
Thêm dung sai hoặc chỉnh sửa không nhất thiết phải bù đắp cho những ảnh hưởng của đi lệch việt 5167 (tất cả các bộ phận). Các thông tin được đưa ra, ở nơi đầu tiên, để chỉ ra mức độ chăm sóc cần thiết trong các sản xuất, cài đặt và bảo trì của áp thiết bị theo mô tả một số các tác động của không phù hợp với yêu cầu; và thứ hai, cho phép những người không thể thực hiện hoàn toàn với các yêu cầu để đánh giá tuy nhiên, khoảng, mức độ và hướng dẫn lỗi trong lưu lượng.
Mỗi biến thể xử lý được đối xử như thể nó là người duy nhất hiện nay. Nơi hơn một người được gọi để tồn tại, có thể đoán trước được tương tác và chăm sóc đã được thực hiện khi kết hợp các đánh giá của các lỗi này. Nếu có một số lượng đáng kể của lỗi, có nghĩa là loại trừ một số người trong số họ phải được xem xét. Các biến đổi bao gồm trong này Kỹ thuật báo Cáo là không có nghĩa là hoàn thành và liên quan phần lớn để ví dụ với tấm lỗ. Một ví dụ với Hopper tubes đã được đặt vào cuối phần của nó. Có, không có nghi ngờ nhiều tương tự ví dụ của cài đặt không phù hợp với ISO 5167 (tất cả các bộ phận) mà không thể so sánh dữ liệu đã được xuất bản. Chẳng hạn thêm thông tin từ người sử dụng, nhà sản xuất và bất kỳ người khác có thể được thực hiện vào tài khoản sửa đổi trong tương lai của Kỹ thuật này báo Cáo.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page