Thông Tin Chung
Phạm vi

Kỹ thuật này báo Cáo cho một phân loại của đại loại máy nén và định nghĩa của họ.
Kỹ thuật này báo Cáo quà về cho sử dụng kỹ thuật và hợp đồng thông số của nhà sản xuất
văn học thông tin, tìm kiếm và xử lí dữ liệu hệ thống thông tin bằng sáng chế, giáo dục, ấn phẩm cho
sinh viên phục vụ và bảo trì hướng dẫn công nghiệp thống kê và khảo sát thị trường, cũng như trong thiết kế,
chất lượng an toàn thử nghiệm, và các tiêu chuẩn, chuẩn mực, quy định và mã số.
Đó là dự định rằng kỹ thuật đầy đủ, và kinh tế so sánh và đánh giá của nén thay thế
cho cụ thể điều kiện ứng dụng được thực hiện với nhau chức năng vận động, dịch vụ và áp lực
dịch vụ phương tiện truyền thông các lớp học, cũng như với nhau đánh giá năng lực

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI