Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO/TR 13054:2012 mô tả một tiêu chuẩn kiến thức quản lý (SKM) phương pháp và dữ liệu để hỗ trợ dễ dàng nhận dạng của sự tồn tại của một sức khỏe tin tiêu chuẩn của tình trạng phát triển, và kết hợp tiêu Chuẩn Tổ chức phát Triển (S). Đặc biệt, nó mô tả một kiến thức chuyển hướng dựa trên phương pháp để cho phép nhanh chóng đánh giá cao của cảnh vai trò và mục đích của một tiêu chuẩn, bao gồm cả các mối quan hệ giữa một tiêu chuẩn và những người khác, đặc biệt là trong cùng một tiêu chuẩn lĩnh vực.

ISO/TR 13054:2012 cũng cung cấp thông tin về việc thiết kế của công cụ để hỗ trợ quản lý kiến thức của sức khỏe tin tiêu chuẩn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI